ROZPRÁVAJME SA
O ALKOHOLE. SPOLU.

Alkohol je medzi deťmi a mládežou najrozšírenejšou drogou. Väčšina z nich začína s jeho konzumáciou medzi 12. a 16. rokom života, teda v období, keď deti získavajú väčšiu slobodu a sú čoraz viac naviazané na svojich rovesníkov. Rozprávajte sa s nimi o nástrahách alkoholu a veďte ich k zodpovednému prístupu.

O alkohole

“Každá prevencia je
účinná len vtedy, keď sa
na nej podieľajú aj rodičia.”

Sedem dôvodov
prečo mladí pijú

Hoci väčšine deťom alkohol nevonia ani nechutí, v neskoršom veku sa k nemu aj tak zvyknú dostať. Prečo? Ide o súbor vrodených dispozícií, individuálneho rozhodovania a vplyvu prostredí, teda rodiny, školy a kamarátov.

Najčastejšie dôvody konzumácie alkoholu

Ako sa prejavuje opitosť

Stav opitosti sa u každého človeka prejavuje inak. Niektorí sa uvoľnia a stratia zábrany, iní sa stávajú smutnými, úzkostnými či agresívnymi, spravidla má však alkohol depresogénne vlastnosti.

Znaky predávkovania alkoholom

Máte otázku
na odborníka?

Chcete sa dozvedieť viac o témach súvisiacich s
rozumnou konzumáciou alkoholu? Napíšte nám a my
vám odbornú radu sprostredkujeme.