VITAJTE

Obsah tejto stránky je prístupný len osobám starším ako 18 rokov.

Ľutujeme, ale váš vek nedosahuje hranicu 18 rokov.
Zadajte prosím váš dátum narodenia.
Potvrdiť
Práve čítate:
Čo hovorí náš Program zodpovednosti

Prečo máme Program zodpovednosti

Milióny ľudí na celom svete si vychutnávajú naše pivo a pijú ho s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu. Samozrejme niektorí ľudia nepijú zodpovedne a týmto ľuďom môže alkohol spôsobiť skutočné problémy. Niektoré vlády reagujú tak, že sa snažia obmedziť výrobu, predaj a konzumáciu alkoholu vrátane piva. Nemyslíme si, že to je najlepší spôsob riešenia problému nezodpovedného pitia. V skutočnosti to má väčší vplyv na spotrebiteľov, ktorí si vychutnávajú pivo, víno a liehoviny zodpovedne.

Sme presvedčení o tom, že sú potrebné konkrétnejšie, zacielené opatrenia na pomoc ľuďom, ktorí majú problém s alkoholom, zatiaľ čo väčšina spotrebiteľov sa bude správať zodpovedne, ak budú informovaní o účinkoch alkoholu. Náš Program zodpovednosti vo vzťahu k alkoholu udáva štandardy, ktoré informujú o našich názoroch a usmerňujú naše konanie vo všetkých otázkach vo vzťahu k alkoholu.

Čo hovorí náš Program zodpovednosti

Podľa nášho názoru otázky týkajúce sa alkoholu by sa mali riešiť v partnerstve a náš program vyjadruje naše predsavzatie podporovať relevantný vedecký výskum a spolupracovať s ostatnými výrobcami, vládami, mimovládnymi a ďalšími zainteresovanými organizáciami. Náš firemný Program zodpovednosti vo vzťahu k alkoholu (HEINEKEN Alcohol Policy Statement – HAPS) obsahuje osem základných princípov – všetky presadzujú zodpovednú konzumáciu alkoholu zo strany milovníkov piva HEINEKEN Alcohol Policy Statement – firemný Program zodpovednosti spoločnosti HEINEKEN vo vzťahu k alkoholu:

  • Zodpovedná konzumácia piva nie je v rozpore s vyváženým a pozitívnym životným štýlom väčšiny dospelých, ktorí sa rozhodli piť alkohol.
  • Informovaný jednotlivec zodpovedá za svoje správanie.
  • Spoločnosť HEINEKEN je angažovaná zvyšovať povedomie o zodpovednej konzumácii alkoholu.
  • Vyžadujeme zodpovedné správanie od všetkých zamestnancov našej spoločnosti na celom svete.
  • Spoločnosti skupiny HEINEKEN sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby ich obchodné aktivity spĺňali právne požiadavky a nepodporovali nezodpovednú konzumáciu.
  • Chceme pomôcť predchádzať zneužívaniu prostredníctvom dialógu a činov.
  • Zavedenie firemnej politiky spoločnosti HEINEKEN vo vzťahu k alkoholu je povinné vo všetkých spoločnostiach skupiny HEINEKEN.